AI ଏଆଇ I Artificial Intelligence : ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯୁକ୍ତି ଲେଖିବା

ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (ଏଆଇ Artificial Intelligence) ମାନବ ଇତିହାସରେ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଧରେ ଥାଇଥିବା ପ୍ରାଣିକ ହେଉଛି । ଏହି ପ୍ରାଣିକ ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତା, ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରାଣୀବିଜ୍ଞାନ, ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ପାଇଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥାଏ । ଏହି ପ୍ରାଣିକ ସଜାଗତା ଓ ବୁଦ୍ଧି ରୁପେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହୁଏ ଥାଏ, ଏହାକୁ “ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ” କହାଯାଏ । ଏହି ପ୍ରାଣିକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଠିବାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଠନ୍ତିକୁ, ସେମାନଙ୍କରେ ଏହି ପ୍ରାଣିକର ଚରିତ୍ରବନ୍ଧନ, କୌଶଳବିଦ୍ୟା, ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକତା ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ ।
ଏଆଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏହି ପ୍ରାଣିକ ସଜାଗତାରେ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇବାବିଭିନ୍ନ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମବଦ୍ଧ ହେବ । ଯେମିତି ବିଶ୍ଵସାରରେ ଏହି ପ୍ରାଣିକର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ବ୍ୟାପାରୀବନ୍ଧନ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ସାର୍ବଜନିକ ବାଂଧବୀପତିର ଜଣସାଧାରଣ ପରିଚୟ ଇତ୍ୟାଦି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଯଥାର୍ଥତଃ ଏହି ପ୍ରାଣିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ଧାରଣ କରେ । ଏଛାଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରାଣିକର କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଧାର ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନଥିବାରେ, ପରିପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଶେଷରେ ଏହି ପ୍ରାଣିକର ମୂଲ୍ୟ ବଦଳିବାରେ ପରିବର୍ତନନ୍ତୁ ପାଇବାରେ ଅତି ପ୍ରଭାବୀ ହୋଇପାରେ ।

ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପ୍ରାଣିକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଧରାପାତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କରେ ଏହି ପ୍ରାଣିକରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ଭିନ୍ନ ଧାରାଗତି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦାରଣୀୟ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରଣାଳୀ ମାନିଜର କମିକାରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମବଦ୍ଧକୁ ବଡ଼ ଉନ୍ନତି ଦେଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ରାଣିକରେ ମାନବ ଚିନ୍ତା, ଶିକ୍ଷା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ, ଗୁପ୍ତତା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକତାର ସାରବ୍ଯାପ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି ଦେଇଥାଏ ।
ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରେ ଏହି ପ୍ରାଣିକ ଦଳିତର କର୍ମଠତା ଓ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିବା ମାନବରେ ଅପାର ପରିବର୍ତନ ହେବ । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏହି ପ୍ରାଣିକରେ ଜନସାଧାରଣର ପାଇଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମବଦ୍ଧ କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କରେ ଏହି ପ୍ରାଣିକରେ ବ୍ୟାପାରୀବନ୍ଧନ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ସାର୍ବଜନିକ ବାଂଧବୀପତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକତାକୁ ବଦଳିବା ପାଇଥାଏ ।

ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରେ ଆଉରିଯାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ବୈବିଶ୍ଵସାରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପଯୋଗିତ ହେଉଛି । ଏହାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଉପଲବ୍ଧ ତାଳିକାବଦ୍ଧ ବିଚାରଧାରାଗୁଡ଼ିକର ବ୍ଯବହାର ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟରେ, ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ମାନବ ପ୍ରକୃତିରେ ନାହିଁ ଅଥବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାତ୍ସରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରେ ମାନବର ମନସ୍ତିତ୍ବ, ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରକୃତିର ଅନୁଶାସନ, ଗୁପ୍ତତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକତାର ଦ୍ବାରା ବିକାଶ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବାଧାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ, ତାହାଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ, ଶ୍ରମ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବହୁତ କମ ପରିଶ୍ରମ ବା ଉପଯୋଗିତ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବେ ।

ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହ

One thought on “AI ଏଆଇ I Artificial Intelligence : ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯୁକ୍ତି ଲେଖିବା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *